Velkommen til kommuneplan 2013 for Randers Kommune


Byrådet i Randers Kommune har den 2. september 2013 vedtaget Kommuneplan 2013 endeligt. Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode og er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Randers Kommune. Kommuneplan 2013 består af en hovedstruktur, retningslinjer samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplan 2013 er opdelt i 6 emner som du finder herunder.