Kommuneplantillæg 23 Temarevision for det åbne land

Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og landskab. De potentialer og muligheder, som ligger her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som det åbne land giver til os alle. Jo bedre vi kender og er bevidste om de kvaliteter, der er i vores natur og landskaber, jo bedre kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det åbne land i forhold til bosætning og erhverv.

I forbindelse med Planstrategi 2014 blev det derfor vedtaget at lave en temarevision af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land.

Temarevision for de åbne land er et kommuneplantillæg til kommuneplan 2013 og omhandler følgende emner:


Naturområder

Potentielle naturområder

Økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser

Internationale beskyttelsesområder

Overfladevand

Lavbundsarealer og mulige vådområder

Grundvand

Skovrejsning

Landbrug

Landskab og Geologi

Grøn struktur

 

Temarevisionen har været i høring ved alle nabokommuner til Randers Kommune og der har ikke været bemærkninger til de ændringer revisionen medfører.

 

Status på
Kommuneplantillæg 23 Temarevision for det åbne land

Forslag til kommuneplantillæg 23 Temarevision for det åbne land er vedtaget af Byrådet d. 5. september 2016

Her kan du se hvilke forandringer kommuneplantillægget medfører

pdf Forandringsrapport

logo