Planens indhold

Her kan du læse selve kommuneplan 2013.

Kommuneplanen består af hvenholdsvis en hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og så en bybeskrivelse for alle byerne i Randers Kommune og bydelene i Randers by.

Hovedstruktur

Hovedstrukturen beskriver byrådets overordnede planer for udviklingen af kommunen, anvendelsen af det åbne land samt klima og energi.  Hovedstrukturen udstikker retningen for den udvikling der skal ske i kommunen frem mod 2024.

Retningslinjer

Retningslinjerne og de områdeudpegninger de medfører, fastlægger de regler byrådet vil administrere efter i såvel den fremtidige planlægning som ved sagsbehandling af de lovgivninger Randers kommune har ansvar for.  Retningslinjerne indeholder detaljerede bestemmelser for anvendelse af det åbne land og planlægning af byudvikling, infrastruktur samt klima og energitiltag.

Rammer for lokalplanlægning

Rammerne for lokalplanlægning fastlægger de detaljerede bestemmelser for udviklingen af de enkelte områder i byerne og de bynære rekreative områder. Bindende regler for kommunens borgere og virksomheder fastlægges først i den efterfølgende lokalplanlægning.  Borgere og virksomheder bør dog være opmærksomme på, at projekter der strider mod kommuneplanenes rammer først kan gennemføres, hvis det via et kommuneplantillæg er godtgjort ikke at ville stride mod kommunens overordnede planlægning.

Bybeskrivelser

Bybeskrivelserne giver borgerne en mulighed for at få en fornemmelse af værdierne i de enkelte byer og bydele i Randers Kommune. Her kan du læse om de enkelte bysamfund og du kan under punktet rammer, se netop de rammer for lokalplanlægning, der gælder for den enkelte by.

 

 

 

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.