Hovedstruktur

Kommuneplanen er et af de vigtigste redskaber til at skabe og fastholde en attraktiv kommune.

Det er i kommuneplanen, byrådets visioner bliver omsat til den fysiske planlægning.

Kommuneplanens hovedstruktur beskriver i brede træk planlægningen for hele kommunen. Det er i hovedstrukturen man kan læse, hvilke principper der gælder for kommunens fysiske planlægning, og hvordan byrådets visioner for kommunen skal udmøntes i den fysiske planlægning.

Heri angives de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Randers Kommune som helhed. Hovedstrukturen giver overblik og sikrer sammenhæng i byudvikling og arealanvendelse. Det er  her de forskellige interesser afvejes over for hinanden – f.eks. ny byudvikling i forhold til arealinteresser i det åbne land eller hensynet til grundvandet og væsentlige naturinteresser.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.