Dagsvad

Dagsvad er navnet på vadestedet og senere broen over Elbæk. Landsbyklyngen Dagsvad er først opstået efter anden verdenskrig, omkring mejeriet. Tidligere havde bebyggelsen en del butikker, hvilket stadig kan ses på bebyggelsens udformning. I dag tjener bygningerne primært boligformål.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.