Dalbyover

Dalbyover ligger på en blød bakke omgivet af landbrugsjord.

Dalbyover består egentlig af to byer. Dels den gamle lands­by og dels stationsbyen, som med tiden er vokset sammen langs Kronborgvej. De to bydele er meget forskellige. Den gamle landsby er organiseret omkring en gruppe gårde og landbrugsdriften. Mens stationsbyen defineres af jernba­nens tidligere forløb samt et retlinet vejnet. Mellem de to byer er der opstået et parcelhuskvarter og der er anlagt et stort område med boldbaner.

I landsbyen er gårdbebyggelsen øst for Møgelvangsvej skiftet ud med byhuse. Kun den gamle lægebolig på hjørnet af Møgel­vangsvej og Kronborgvej vurderes som bevaringsværdig.

Stationsbymiljøet er delvist bevaret i sin struktur og det gamle baneforløb kan stadig ses i både byen og i landska­bet. Stationsbygningen rummer i dag beboelse. Landsbyens gamle mejeri, der lå meget centralt ved jernbanen, er des­værre revet ned. I stedet ligger her nu et hyggeligt boligmiljø for ældre.

Stationsbyen med retlinede Kronborgvej og byhuse helt ud til fortorvet.

Der er en del synlige erhverv og servicefunktioner i Dalby­over. Bl.a. en lille købmand og Dalbyover Kro, som er med til at åbne byen udadtil.

Der er byggemuligheder i form af huludfyldning i byens nordlige del og i en mere sammenhængende, nyudstykket struktur i den sydlige del.

Landskabet vest for kirken friholdes for bebyggelse.

Karakteristisk lille bebyggelse bag kirken.

Sårbarheder

For begge de to særegne bydele, landsbyen og stationsbyen, gælder det, at de historiske træk bør bevares og bruges som udgangspunkt for fremtidig udvikling. Dalbyover er altså sårbar over for udviskning af disse træk. Disse er særligt hæftet op på gårdene og landsby-forten, og på jernba­nens forløb og bygninger med historisk relation til banen i stationsbyen.

Anbefalinger

Ny bebyggelse bør udføres, så den bygger videre på den historie Dalbyover repræsenterer. Det betyder, at ny bebyggelse i landsbyen bygges under hensyntagen til gårdenes placering og udtryk. I stationsbyen bør synligheden af banens gamle forløb bevares.

Miljøet omkring Kronborgvej bør støttes ved, at bygnin­gernes åbne relation til gaden bevares.

Der bør gennemføres SAVE-registrering på Møgelvangsvej 2, 7, 9 og 18, Trudsholmvej 1 og 5, Kirkegyden 5, 6 og 7, Dalbyovervej 98 og Kronborgvej 4, 24, 32, 37, 38, 41 (Kro), 43 og 45.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Dalbyover her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.