Dyrby

Dyrby ligger i et let bakket landskab i slugten mellem to små moræneplateauer. Bebyggelsen følger fint landskabets formationer.

Landsby­ens tidligere meget centrale forte er ikke længere så synlig. Udstrækningen kan dog i nogen grad tydes i havelandskabet til gårdene. Gårdene har ikke skiftet beliggenhed gennem de sidste 200 år, hvilket giver Dyrby en høj grad af originalitet.

Sårbarheder

Dyrby er sårbar overfor såvel udtynding i bebyggelses­strukturen som uhensigtsmæssig udformet og placeret ny bebyggelse.

Anbefalinger

Evt. ny bebyggelse syd for Kærby Møllevej 75 bør placeres ud til vejen, som den eksisterende bebyggelse.

Der bør gennemføres SAVE-registrering af lands­byens bebyggelse.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Dyrby her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.