Enslev

Enslev ligger i en dal og har en meget flot og velbevaret forte i midten af byen. Landsbyens bebyggelse, inklusiv kirken, ligger meget flot i dalen omkring denne forte. Mod øst er byen vokset op af dalen og er begyndt at brede sig på fladen over denne. Enslev er en meget fin landsby med en aktiv befolkning, som gør en engageret indsats for at holde byen pæn.

Sårbarheder

Enslevs gamle forte er et flot, originalt og bevaringsværdigt træk ved landsbyen. Forten er traditionel set et åbent stykke fællesjord, der samler byens aktiviteter.

 

Den gamle forte med shelters og frokostpavillon, samt forsamlingshuset i baggrunden.

Enslev er delvis afgrænset af slugten, den ligger i. Bebygges arealer på kanten af denne slugt, svækkes tydeligheden af landskabets former, og landsbyens placering vil ikke længe­re virke så stærk.

Anbefalinger

Fællesarealet i Enslevs midte, den gamle forte, bør friholdes for bebyggelse.

Eventuelle fremtidige udstykninger bør planlægges med udgangs­punkt i landskabets former, så den markante dal fortsat definerer byen.

Følgende bebyggelse bør SAVE-registreres: Fosevej 6, 7 og 9, Kondrupvej 3-21, Krogsagervej 1-35, Sog­nevej 1, 9, 10 og 13 samt bebyggelsen Østendalsvej 83-103.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Enslev her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.