Jebjerg

Jebjerg ligger meget præcist i landskabet, på kanten af en bakke omkring den gennemgående og ret trafikerede Jebjergvej. Landskabet omkring landsbyen, særligt mod nordøst omkring Frisenvold, rummer betydelige herlighedsværdier, både landskabsmæssige og kulturhistoriske.

Alléerne slynger sig gennem landskabet omkring Frisenvold. 

Jebjergs struktur med bebyggelse langs vejen er bevaret. Men den springende facaderække, enkelte misligholdte huse, samt det lave antal af originale gårde gør, at landsbyen ikke udnytter sit potentiale til fulde. Tilføjelsen af parcelhus­kvarteret Damvej/Damvænget i landsbyens østlige ende, er dog sket relativt nænsomt, uden at det har konsekvenser for oplevelsen af den gamle hovedgade.

Jebjergs struktur gør, at stort set alle huse i landsbyen har direkte kontakt til det åbne land mod enten nord eller syd. Nogle steder markeres overgangen med en tynd hegnsbe­plantning og andre steder markeres overgangen slet ikke. Her glider haverne blot ud i landskabet.  

Generelt fremstår bebyggelsen samlet. Undtagelsen er den lille husrække, lidt syd for byen langs Gyden. Denne lille husrække har dog faktisk eksisteret gennem de sidste 200 år.

Jebjergvej er belastet med en del trafik, der passerer med relativ høj fart. Derved kan Jebjergvej meget let få en negativ indvirkning på oplevelsen af landsbyen, hvilket ikke tjener den ellers fine landsby.

Sårbarheder

Jebjergvej er et tæt bebygget vejforløb, som især er sårbart overfor udtynding i bebyggelsesstrukturen langs vejen.

Gård-/husrækkernes direkte kontakt til det åbne land mod nord og syd er historisk betinget og er sårbart overfor både bebyggelse og tilplantning.

Anbefalinger

Hastigheden på Jebjergvejs gennemkørende trafik, bør sænkes.

Jebjergvejs forløb gennem landsbyen bør styrkes. Det anbefales at evt. nye huse opføres som længehuse med facader tæt ud til Jebjergvej og i linje med øvrig bebyggelse.

Er der behov for nyudstykning, peges der på området bag Jebjergvej 27, hvor enkelte nye huse er opført langs Gyden.

Ejendommene Jebjergvej 19 (gl. brugsforening), 33 (forsamlingshus) og 48 (gl. gård) bør SAVE-registreres.

Jebjergvej 48

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Jebjerg her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.