Kærby

Kærby ligger i en markant slugt, der mod nord munder ud i Kastbjerg Ådal. Oprindeligt havde Kærby et stort, bredt for­teareal midt i landsbyen i bunden af slugten. Bebyggelsen breder sig helt fra bunden og op ad slugtens sider til toppen, hvor gårdene ligger ud til de åbne marker. Kærbys landska­belige beliggenhed har stor betydning for miljøet i byen, der er meget intimt, grundet de omsluttende skrænter.

Kærby Kirke ligger højt i landsbyens sydlige ende.

Også bygningsmassen bidrager til det fine miljø. Kærby er generelt godt tilpasset til landskabet, men ikke alle steder har man lagt ny bebyggelse hensigtsmæssigt i forhold til det stejle terræn.

Husene synes overvejende at være velholdte. Der er ikke mange af de gamle gårde tilbage på byens østkant og det er småhusbebyggelsen der er dominerende her.

Sårbarheder

I Kærby er miljøet, som i mange andre landsbyer, stærkt afhængig af husenes rumskabende kvaliteter. Der­for er bebyggelsesstrukturen sårbar overfor udtynding i bebyggelsesstrukturen.

Anbefalinger

Forten er i dag sporadisk bebygget, og skal landsbyens sammenhæng bevares, bør ny bebyggelse i bunden af dalen placeres ud til vejene for at styrke både gadefor­løbene og det grønne areal omkring bækken.

Der bør gennemføres SAVE-registreringer af Østendals­vej 3, Højagervej 6 og 8, Kærby Møllevej 2, 3 og 4, Kirkegade 5, 11 og 13 samt Ma Hulevej 17.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Kærby her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.