Knejsted

Knejsted ligger omkring Borgergade - en rolig afstikker fra Udbyhøjvej. Landsbyen ligger højt, men landskabet omkring landsbyen er relativt jævnt.

Borgergade flankeres af varieret bebyggelse, og i landsbyens nordlige ende findes et lille gadekær.

Gadekæret i Knejsted.

En del gårde er gennem tiden udskiftet med byhuse og de tilbageværende gårde er ikke længere i drift.

Sårbarheder

Knejsteds bebyggelse udgøres primært af ældre huse, der kræver en stor vedligeholdelsesindsats samt forståelse for husets histo­rie og karakter. Derfor er landsbyen sårbar overfor manglende eller forkert vedligehold, ligesom uhensigtsmæssige renoveringer kan sløre ellers karakteristiske huses karakter.

Anbefalinger

Der bør ikke udstykkes grunde, der slører den eksisterende struktur og fratager de oprindelige gårde deres relation til landskabet.

Borgergade 17 og 22 bør SAVE-registreres.

Borgergade 17

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Knejsted her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.