Kousted

Kousted ligger i en blød slugt nord for Kousted Ådal, ikke langt fra hvor Skals Å og Kousted Å løber sammen. Nord­vest for byen ligger en markant bakkeø, og landskabet stiger kraftigt. Kousted har en karakteristisk trekantet form, som er givet af landskabets konturer.

Selve landsbyen bestod oprindeligt af en veldefineret gård­bebyggelse, der omkransede landsbyens forte. Med tiden er der blevet tyndet ud i gårdbebyggelsen og mindre byhu­se på forten tegner i dag i højere grad landsbyen. Byens nordlige spids tegnes stadig af gårdene og den østlige del er meget velbevaret med flere interessante bygninger. Her lig­ger Kousted Kirke med tilhørende kirkelade samt den meget fremtrædende Koustedgaard. I forlængelse af disse byggerier ligger landsbyens gamle skole og forsamlingshus samt et karakteristisk muret transformatortårn.

Et kig ud over Kousted hvor forsamlingshuset, skolen, et gammelt muret transformatortårn, Koustedgaard, kirken og kirkeladen ses.

Kousted er en meget fin og helstøbt landsby, hvor de grønne engarealer, den gamle forte, binder huse og gårde sammen til en helhed. Gårdene ligger tæt ud til de slyngede veje, og bebyggelsen fremstår overvejende pæn og velholdt med en stor andel af historiske bygninger i behold. Enkelte af de gamle gårdes stuehuse er potentielt bevaringsværdige, men det er helheden der gør Kousted til en særlig fin landsby.

Sårbarheder

Kousteds store engarealer inde i byen er en stor kvalitet og Kousted er sår­bar overfor både bebyggelse og/eller manglende vedligehold af fællesarealerne.

Bygningsmassen i Kousted har, for en stor andels vedkom­mende, en del år på bagen. Gamle bygninger kræver også en høj grad af vedligehold, hvilket naturligt gør Kousted sårbar overfor enkelte bygningers forfald.

Anbefalinger

Kousteds overordnede form og struktur bør bevares, så landsbyens historie fortsat er aflæselig i bybil­ledet. Særligt fokus bør der være på landsbyens kulturhistoriske bygninger.

Kirkeladen og Kousted Kirke

Kousteds østside bør friholdes for bebyggelse. Samtidig bør den eksisterende bebyggelse øst for Vindingholmvej styrkes, så den i højere grad definerer gadeforløbet og landsbyens kant.

Hele Kousteds bebyggelse bør SAVE-registreres, da landsbyens fine struktur og de mange bevaringsvær­dige bygninger bør sikres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Kousted her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.