Lindbjerg

Lindbjerg er strukturelt velbevaret, men lider under funktionstømning af landbrugsbygninger og deraf følgende forfald.

Lindbjergs styrke er det meget rolige miljø og de åbne vidder i landskabet omkring den. 

Sårbarheder

Flere af de gamle gårdes længer står ubenyttede hen, hvorfor de er i risiko for at forfalde, hvis ikke der findes alternative funktioner snarest.

Beplantningen i Lindbjerg er ganske dominerende, og landsbyens kanter, herunder gårdenes relation til landskabet, er sårbare overfor yderligere tilvoksning.

Lindbjerg opleves absolut som en grøn landsby.

Anbefalinger

Lindbjergs kanter bør friholdes for bebyggelse.

Beplantning kan i højere grad organiseres så den styrker gårdenes relation til landskabet.

Der bør gennemføres SAVE-registreringer på ejendommene Lindbjergvej 82 og 97.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Lindbjerg her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.