Munkdrup

Munkdrup ligger fint på et plateau vest for Brusgård Møl­lebæk, med udsigt mod nord til Paderup by og Paderup Mose.

Flere af hovedbygningerne til de gamle gårde er bevarings­værdige og den gamle skole er vurderet til at være af høj bevaringsværdi.

Den gamle skole i Munkdrup.

Munkdrup (og Stånum) er beliggen­de i et område udpeget til fremtidig byvækst. Området bliver gennemskåret af omfartsvejen ''''Det Nordlige Hængsel'''', som er under anlæg og vil krydse dalen mellem de to landsbyer. Læs mere om planerne for byudvikling her: Bydelsbeskrivelse for Paderup og sydbyen.

Sårbarheder

Naturen og landskabet omkring Munkdrup med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Flere steder er der flotte kig ud over landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes om ved fremtidig byvækst.

Anbefalinger

Det anbefales, at der under planlægningen af den fremtidige byvækst tages hensyn til det karakteristiske morænelandskab omkring Munkdrup og at man sikrer, at der fortsat vil være kig til landskabet.

Et kig ud af Munkdrup til Paderup over Paderup Mose.

Grundet landsbyernes begrænsede størrelse bør det over­vejes nøje, hvorvidt gårdanlæg kan nedrives uden genopførelse, da dette vil svække landsbyernes struktur betydeligt.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Munkdrup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.