Ølst

Landskabet omkring Ølst er præget af de høje Ølst Bakker og Trustrup Bakker og Alling Ådals forløb mellem disse. Bakkerne giver mulighed for flot­te kig, både fra byen og ud i landskabet, men også omvendt, ind mod Ølst. Landskabet stiger kraftigt på begge sider af landsbyen og lukker sig omkring Ølst og gør miljøet i byen nært og intimt.

Ølst er en relativt velbevaret landsby når man kigger på strukturen og bygningsmassen. Gaderummet defineres af bebyggelsen, samt mange hække og anden beplantning. Denne definering gennem beplantning står i kontrast til for­tidens udflydende gaderum, som ofte bestod af kørearealer, der gik helt op til gårdenes og husenes facader.

Ølst havde tidligere to forte-dannelser i hhv. den nordlige og sydlige del af byen. Den nordlige fortes udstrækning er sta­dig nogenlunde synlig, mens den sydlige nu er indsnævret til en vej med hække omkring. Ølst er gået fra at være en landsby med mange aktive gårde, til at være en lille boligby.

Enkelte veje er enten slettet eller udbygget og særligt Gl. Århusvej er dominerende og skærer sig hårdt forbi den vestlige del af byen.

Der er flere bevaringsværdige bygninger i Ølst. Den gamle skole er temmelig ombygget og det gamle missionshus er i temmelig dårlig stand. Begge bygninger og flere andre, har dog potentiale til, at komme på listen over bevaringsværdige bygninger.

Serviceudbuddet er lille i Ølst, men en brugtvognsforhandler samt et stort gartneri præger landsbyens syd og vestside.

Sårbarheder

Mange af de større gårdanlæg i byen er ikke længere i drift. Enkelte drives med begrænsede tilliggender og/eller på hob­bybasis. Det er en udfordring, at sørge for at disse bygninger vedligeholdes og finder alternativ anvendelse. Gårdenes byg­ninger og udnyttelsen af disse er en vigtig faktor i at sikre landsbyers kvalitet og originalitet.

Mange huse i Ølst er ombygget med materialer, som ikke klæder arkitekturen. Imiterede tegltage i stålplader er brugt mange steder på huse, hvis ellers originale præg derved lider et knæk. Træbeklædning på gavle der erstatter hel- eller halvvalmede tage, er ligeledes ærgerlige ændringer på ellers karakterfuld bebyggelse.

Sammenhængen med land­skabet i dalen og Trustrup Bakker er vigtig for byen og bør ikke svækkes.

Udsigt over Ølst fra Trustrup Bakker.

Anbefalinger

Det anbefales at man ved evt. nyudstykning i Ølst ikke lader byen vokse op mod Trustrup Bakker, da dette vil svække Ølsts fine relation til dette landskab.

Bymiljøet i Ølst bør styrkes gennem fokus på originalitet i om- og tilbygning af huse og gårde.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Ølst her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.