Sdr. Borup

Sønder Borup ligger i et vidtstrakt landskab, der omkring landsbyen er udpeget til fremtidig byvækst. Sønder Borup påvirkes kraftigt af industriudviklingen omkring landsby­en.

Sønder Borup har flere velbevarede træk som f.eks. gårdenes placering og gadekæret, som er et gammelt fælles vandings­hul. Der er dog ikke bygninger af høj bevaringsværdi og landsbyens struktur er sløret af kraftig læ-beplantning.

Sønder Borups placering gør, at den i fremtiden vil undergå yderligere forandringer som følge af byudviklin­gen omkring landsbyen.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Sønder Borup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.