Tjærby

Tjærby er en af De Nedre Byer, der ligger ud til engene langs Randers Fjords nordside. Landskabet nord for Tjærby har et unikt tilførsforhold til landsbyen gennem en særpræget og næsten helt intakt digestruktur. Digerne tegner et karakteristisk billede og synliggør de gamle matrikelskel i landskabet.

Tjærby består dels af den klart definerede gårdbebyggelse syd for Tjærbyvej og dels af den spraglede småhusbebyggelse nord for denne. Gårdrækken er ikke så klart defineret som i Vestrup, men flere af gårdene er intakte og meget originale anlæg - nogen med springvand i gården. Enkelte gårde er desværre reduceret til kun et stuehus. Bebyggelsen er fortsat karakteristisk og bør værnes om.

Den sydlige del af Tjærby samt fjordlandskabet syd for landsbyen er udpeget til kulturmiljø.

Den selvgroede småhusstruktur rummer charmerende træk, såsom små bagveje og kig til haverne. Bebyggelsens skala og struktur står i skarp kontrast til gårdrækken syd for vejen.

Sårbarheder

Tjærby er en frit beliggende landsby, for hvilken det landskabelige opland er en vigtig forudsætning for oplevelsen af landsbyens miljø. Den forestående byudvikling på skråningen nord for Tjærby, bør ske under hensyntagen til disse værdier og med respekt for landsbyens miljø.

Flere af de store gårde i Tjærby er ikke længere i drift og er sårbare overfor forfald som følge af manglende brug og vedligehold. Hver enkelt gård er særdeles værdifuld for landsbyens struktur og miljø.

Gårdrækkens synlige sammenhæng med fjordlandskabet er sårbar overfor svækkelse pga. uorganiseret beplantning.

Anbefalinger

Tjærby bør bevares som fritliggende landsby.

Gårdrækken syd for Tjærbyvej bør bevares.

Om- og tilbygninger til landsbyens bebyggelse bør tilpasses landsbyens struktur, skala og miljø.

Beplantning bør reguleres og tilpasses det byggede miljø, så gårdenes sammenhæng med fjordlandskabet tydeliggøres. 

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Tjærby her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.