Udbyneder

Udbyneder ligger, som navnet antyder, nedenfor en bakke. Landsbyen ligger ud til det vidtstrakte flade landskab mod øst. Udbyneder virker tæt, men fra byens kanter er der fine udsigter ud over det flade forhenværende stenalderhav.

Landsbyen er opstået som en uregelmæssig vejforteby om­kring Udbynedervej, der løber nord/syd gennem byen for foden af bakkeskråningen. Landsbyen var allerede i slutnin­gen af 1700-tallet en relativ stor landsby med omkring 30 gårde. Enkelte af disse er stadig at finde i mere eller mindre bevaringsværdig tilstand.

Stort set hele byen brændte i 1892, hvorfor Udbyneder ud­gøres af en mere homogen og ensartet bebyggelse, end det ses i andre gamle landsbyer. Flere af de genopførte bygninger fra slutningen af 1800-tallet er meget bevaringsværdige.

Rødstensbebyggelse præger Udbyneder og giver byen en vis sammenhæng.

Sårbarheder

Udbyneder er primært sårbar overfor manglende og forkert vedligehold. Landsbyens sammenhæng i materialekarakter svækkes ved f.eks. oppudsning og/eller maling af rødstenshusene fra slutningen af 1800-tallet. Tilbygning af haver og til gårde med skure og udhuse kan ligeledes svække helhedsindtrykket.

Anbefalinger

Udbyneders udstrækning bør fastholdes, og der bør ikke udstyk­kes nye grunde i og omkring byen, uden en forudgående vurdering af de rumlige og strukturelle konsekvenser.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Udbyneder her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.