Væth

Væth er en unik og uspoleret landsby med en originalitet, som ikke ses mange andre steder. Den ligger i et vidtstrakt landskab ovenfor Gudenådalen. Placeringen og forbindelsen med landskabet gør Væth rig på udsigter.

Udsigten over Gudenådalen fra Væths nordkant.

Med sine små snørklede grusveje, intakte gårde der afgrænser landsbyen og ikke mindst forten, der ligger i flot samspil med landskabet, har Væth ikke ændret sig meget gennem de sidste 200 år. Netop forten er bemærkelsesværdig, når man bevæger sig rundt i landsbyen, for både langs asfalterede veje og de små grusveje ses den oprindelige afgrænsning.

Gårdene er af stor betydning for Væth. De skaber rum og er umistelige i det samlede miljø, som Væth udgør. Nord for Kærvangen ligger der dog en driftsbygning, der hvis den nedrives kan udgøre en byggemulighed, indenfor landsbyens afgrænsning. Deudover der der udlagt et perspektiv areal i den nordlige del af Væth.

Væth har også sine svage sider. Småbebyggelsen midt i landsbyen er lidt spraglet og slidt. Om- og tilbygninger er dog en del af småhusbebyggelsens karakter og må ses som et udtryk for, at der er aktivitet i byen. Generelt fremstår Væth som en velfungerende landsby, der er velholdt til det punkt hvor den ikke fremstår ''pudsenusset'', men original og mangfoldig på en positiv måde.

Der er enkelte tomme grunde i Væth hvor der kan bygges. Ny bebyggelse bør disponeres med omtanke.

Sårbarheder

Væth er en meget samlet og veldefineret landsby. Derfor er den sårbar overfor udbygning på byens kanter, da dette vil udvande billedet af en tæt og sammenhængende by.

De fine kig fra byen ud i landskabet, samt de brede udsigter på kanten af byen er sårbare overfor afskærmning med såvel bebyggelse som beplantning.

Den karaktergivende beplantning inde i byen er med til at binde byen sammen og er sårbar overfor udtynding.

Anbefalinger

Væths struktur bør bevares og gårdene i videst mulig omfang genanvendes til andre formål end landbrug, hvis driften ophører.

Fremtidig udvikling af Væth bør ske gennem vedligehold af eksisterende bebyggelse, eller en nøje tilpasset huludfyldning med ny bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses byens karakter og understøtte byens udtryk.

Væths samhørighed med landskabet og udsigten fra landsbyens kanter bør beskyttes.

Vejstrukturen er meget original med flere grusveje og små stræder. Disse småveje bør bevares med græsrabatter.

Karaktergivende beplantning bør plejes, så den understøtter gadeforløbene og bebyggelsesstrukturen.

Hele Væth bør SAVE-registreres og udpegning til kulturmiljø overvejes.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Væth her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.