Vinstrup

Vinstrup er en mindre landsby, beliggende i et landskab præget af landbrugsdrift. Landsbyen har tidligere bestået af to parallelt beliggende gårdrækker, med en bred forte mel­lem sig. Denne struktur er i dag delvist udvisket pga. en omlægning af vejnettet, men gårdene ligger fortsat i disse to rækker.

Der ligger hele to tidligere skoler i Vinstrup. Den ene i byens sydlige del og den anden i en tæt bevoksning i den østlige del af bymidten.

Vinstrup her et stort potentiale, idet den med simple midler vil kunne genskabes som en flot og letopfattelig rektangulær forteby.

Sårbarheder

Vinstrup er primært sårbar overfor forfald blandt byens ældre bygningsmasse.

Anbefalinger

Vinstrups potentiale bør udnyttes, ved at man rydder op omkring gadekæret og frigør den gamle skole på Tinghøjvej 35 fra den tætte bevoksning, så den synlig­gøres.

Ejendommene Tønagervej 82 (den gamle forskole) og 84 (gård) samt Tinghøjvej 34 (Frederiksminde) og 35 (gl .skole), bør SAVE-registreres.

Den gamle forskole i Vinstrup. Ikke helt ny længere, men med karakter som få.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Vinstrup her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.