Virring

Virring ligger i et yderst karakteristisk, kuperet landskab. Landskabet har været det styrende element for landsbyens udvikling, hvilket betyder, at stort set al bebyggelse læner sig meget flot op ad landskabet, og udnytter dets kvaliteter til fulde. Udsynet fra næsten ethvert sted i landsbyen, ud over engene mod syd, er fantastisk. Kun få steder, særligt langs Virringvejs forløb ned gennem slugten, har terrænregu­leringer været nødvendige.

Virring er en meget flot landsby, som kan ses fra et stort opland, bl.a. Krogsager og Moeskær. Landsbyens huse frem­står for de flestes vedkommende velholdte og landsbyen har bevaret sin overordnede struktur. Udtynding i gårdstrukturen har dog svækket billedet en anelse. Landsbyens fælles forte-areal er med tiden blevet bygget til med småhuse, som det ses i mange landsbyer.

Virring har flere bevaringsværdige bygninger, herunder store, dominerende præstegård. Kirken og Præstegården ligger hævet i landsbyen i en sjældent set fin dialog på tværs af slugten, hvori Virringvej løber.

Et kig til kirken på tværs af Virringvej.

Sårbarheder

Virring ligger flot i landskabet med udsigt over dalstrø­get syd for landsbyen.

Kirken og præstegården står som to markante bygninger, hævet over byens øvrige huse. De fortæller en væsentlig del om Virrings historiske betydning og udvikling. Dialogen mellem de to bygninger er særlig væsentlig for landsbyens sammenhæng.

Anbefalinger

Bebyggelsen mod det åbne land mod syd bør fast­holdes og yderligere udbygning ned mod engene bør undgås, så det brede panorama bevares.

Kirken bør fortsat være landsbyens højest placerede bygning og udgøre et pejlemærke fra omgivelserne. De flotte kig til kirken og til landskabet bør friholdes for både bebyggelse og skærmende beplantning. Endvidere bør dialogen mellem kirken og præstegården ikke svækkes.

Virrings flotte samspil med landskabet skal også i fremtiden understøttes og terrænreguleringer i forbindelse med evt. ny bebyggelse bør så vidt muligt undgås.

I Virring bør følgende bygninger SAVE-registreres: Præstegården, Virringvej 14 og huset Virringvej 17.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Virring her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.