Ålum

Ålum ligger i en flad sideslugt til Nørreådalen med store skovarealer lige nord for. Skovene er af stor rekreativ værdi, ikke kun for Ålums beboere, men for mange naturelskere i oplandet.

Ålum ligger egentlig i slugten omkring en forhøjning, hvorpå kirken er opført. Ålum er udbygget langs Gl. Viborgvej og med parcelhuskvarterer både mod øst og vest. Parcelhus­kvartererne ligger på de jævne skråninger, hvor kun forreste husrække har udsigt over Nørreådalen.

Der er næsten ingen af de gamle gårde tilbage i Ålum. Det er i højere grad forløbet langs Gl. Viborgvej med det gamle mejeri, brugsforeningen og det gamle købmandshus, der tegner byen. Men også miljøet omkring kirken er originalt i sin struktur.

Ålum har en meget attraktiv beliggenhed og Brugsen med tilhørende tankstation, er et stort aktiv for landsbyen. Byen byder på mange af de kvaliteter, der forbindes med landsbylivet. Ikke mindst det rolige miljø, en synlig historie og kontakten til naturen.

Der er byggemuligheder i Ålums vestlige del på Charlotte Amalievej. Dalstrøget øst for Vester Vellingvej, der sikrer frit udsyn til kirken fra syd skal friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Miljøet omkring kirken i Ålum har et særligt samspil mellem bebyggelse og landskab. Særligt bakken hvorpå kirken er placeret, definerer den øvrige bebyggelses placering og ret­ning. Miljøet er sårbart overfor ændringer, der modarbejder dette princip.

Miljøet omkring Gl. Viborgvej med mange rødstensbygninger fra perioden 1900-1930 viser, hvordan byen har udviklet sig særligt meget i andelstiden. Landsbyfællesskabet er udviklet særligt i denne periode med bl.a. oprettelsen af en brugs­forening, et andelsmejeri og et forsamlingshus. Bebyggelsen er identitetsbærende for Ålum og er derfor sårbar overfor ændringer, der slører denne særlige fortælling.

Ålums kanter er i dag defineret af parcelhuse, men syd for kirken ligger et friholdt dalstrøg, der åbner for indkig mod kirken ved ankomst fra syd. Dette dalstrøg samt kigget til kirken er sårbart overfor uhensigtsmæssig bebyggelse.

Anbefalinger

Det karakteristiske miljø af rødstensbygninger fra andelstiden omkring Gl. Viborgvej bør bevares og styr­kes gennem renovering og funktionstilpasning.

Bebyggelsen omkring kirken bør fortsat understrege kirkens centrale placering og landskabets former omkring kirken.

Ålum Kirke med sine karakteristiske rødkalkede bygninger.

Fremtidig udvikling af Ålum bør ske mod vest med fortsat hensyntagen til Nørreådalens lavtliggende enge.

Bebyggelse, der bør SAVE-registreres i Ålum, omfatter hele Dalen, Fussingøvej, Gyden, Landemærket og Vester Vellingvej, samt Gl. Viborgvej fra nr. 370 i øst til 419 i vest.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Ålum her: Landsbyregistrering 2011.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.