Gjerlev

Den oprindelige landsby, Gjerlev, har ligget på bakken nord for det markante Gjerlev Kær og den lille skarpe sideslugt med Gjerlev Bæk. Mod nord stiger landskabet i bløde bak­ker.

Gjerlev kan inddeles i tre hovedområder: Den gamle landsby, primært beliggende langs Østermarksvej og Ærteholmsvej, stationsbyen langs Frederiksbergvej og Vestergade og en­delig parcelhusbyen nord for Roensgårdsvej og langs Søren Bangsvej. Kirken ligger centralt i den gamle landsbydel, på toppen af dalskråningen. Omkring kirken snor den gamle landsbygade sig.

Vestergades forløb understreges af en sammenhængende bebyggelse, som for størstedelens vedkommende kan date­res til stationsbyens storhedstid i begyndelsen af 1900-tal­let. Desværre er flere af bygningerne langs gaden i relativ dårlig stand, hvilket er en skam, da det tynger det samlede indtryk af byen.

 

Et kig ned ad Vestergade.

Gjerlev har udviklet sig voldsomt. Mange af den gamle landsbys gårde blev revet ned og erstattet med byhuse under industrialiseringen i begyndelsen af 1900-tallet. Dette har skabt miljøet, der ses langs Østermarksvej omkring Aksel­torv. I 1970erne blev de store parcelhusområder udstykket og bebygget, og det har udvidet byens bebyggede areal til det dobbelte.

Gjerlevs udbud af service og erhverv er godt med to køb­mænd, flere små erhvervsvirksomheder samt skole. Den aktive borgerforening er med til at skabe liv i landsbyen og styrker tilhørsforholdet til byen for Gjerlevs borgere.

Byggemulighederne i Gjerlev er koncentreret i byens østkant, hvor større planlagte områder kan tages i anvendelse.

Dalstrøget med Gjerlev Bæk og banedæmningen i byens sydlige del bør friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Gjerlev er sårbar overfor affolkning af de ældre bydele og deraf følgende forfald. Dette er ærgerligt, da den gamle landsby og stationsbyen udgøres af vigtige historiebærende strukturer og bygninger.

Anbefalinger

Stationsbykarakteren i Vestergade bør styrkes gen­nem renoveringer og fokus på sammenhængen. Gaden udgør et vigtigt historisk forløb i Gjerlev.

Dalen mellem kirken og stationsbyen bør fastholdes udebygget, så overgangen mellem landsbyen og stati­onsbyen fortsat opleves.

Bebyggelse i Gjerlev der bør SAVE-registreres omfatter Akseltorv 1, 2, 3, 5 og 7, Rosenvej 7 (gl. skole), Vestergade 1-31, Ærteholmsvej 4 og Østermarksvej 4, 5, 10, 11 og 16 (forsamlingshus).

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Gjerlev her: Landsbyregistrering 2011. 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.