Råsted

Råsted og Terp ligger på Kousted Ådals skråninger. Omkring Hobrovej er landskabet reguleret, så husene ligger på hyl­der med skrænter ned til åen eller ud til vejen. Den del af Råsteds bebyggelse, der ligger ned til åen, er ikke tilpasset landskabet, men er placeret efter vejhensyn.

Råsteds historiske del ligger øst for Hobrovej, og det er her den største andel af bevarede gårde og huse samt kirken ligger. Den snoede Houmarksvej har et fint bevaret forløb, og der ligger flere bevaringsværdige bygninger langs vejen som f.eks. den gamle rytterskole og gården Houmarksvej 12. Råsted har før i tiden haft en meget stor og markant forte, men den oprindelige udstrækning er svær at få øje på i dag, da den er bebygget.

Bebyggelsen vest for Hobrovej er af nyere oprindelse og knap så karakteristisk. Den vejorienterede husrække langs Hobro­vej er meget synlig og tæller flere tidligere kulturhistorisk vigtige bygninger som snedkeren, smedien m.fl.

Det gamle snedkeri (bagved) er ombygget til beboelse på en flot tilpasset måde.

Den største og mest dominerende bygning langs Hobrovej er det gamle Råstedbro Mejeri. Der holder flere virksomheder til i mejeribygningerne, men udearealerne er lidt slidte.

Der er udpeget byggemuligheder i Råsteds østlige del, mens et rekreativt areal på byens vestlige kant, syd for Kousted Å, skal friholdes for bebyggelse.

Sårbarheder

Langs Hobrovej ligger mange bygninger fra tidligere virksomheder. Nogen bygninger er i brug, men mange står tomme og er sårbare overfor forfald.

Hobrovej udgør en bred flade i Råsted, hvilket gør husenes forarealer ekstra vigtige som karaktergivende element. Råsted er altså sårbar overfor rod og upassede arealer omkring Hobrovej.

I Råsteds østlige del danner Houmarksvej en lille lomme omkring en legeplads. Dette byrum er meget sårbart, da bebyggelsen på den østlige side af Houmarksvej er i forfald, og på sigt ikke kan bidrage til at definere byrummet.

Anbefalinger

Der bør gøres en indsats for at styrke miljøet omkring det gamle mejeri, da området i dag præges af asfalte­rede flader og en ikke særligt inviterende atmosfære.

Miljøet omkring Houmarksvej har en stærk landsby­karakter, og der bør gøres en indsats for at afslutte forløbet omkring legepladsen i Råsteds østlige del.

Det gamle smedeværksted på hjørnet af Hobrovej og Tinghøjvej rummer et stort potentiale for Råsted.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Råsted her: Landsbyregistrering 2011.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.