Udbyhøj

Byen Udbyhøj er opstået omkring Færgevej, som er vejen der fører hen til færge­stedet. Bebyggelsen har gennem mange hundrede år, blot bestået af få gårde og huse, langs denne vej.

I 1800-tallet voksede byen som følge af både havneaktivi­teter og udvikling i landbruget. Der har også stået en mølle i byen.

Siden 1960 er Udbyhøj vokset med store parcelhusområder, og der er opført et sommerhusområde øst for Udbyhøj og Sødring. Umiddelbart syd for Udbyhøj ligger en camping­plads, der åbnede i 1974. I maj 2012 blev den nye lystbådehavn indviet.

Trafikken gennem byen samt turistfaciliteterne gør at der fortsat findes en købmand i Udbyhøj, hvilket er et stort aktiv for byen.

Placeringen ved udmundingen af Randers Fjord er unik og giver Udbyhøj attraktionsværdi som lystbådehavn, og som rekreativt område i kraft af naturværdier og rolige omgivelser.

Der er udstykket en del grunde i Udbyhøjs nordlige ende til fremtidig bebyggelse, ligesom der fortsat er ubebyggede grunde i den eksisterende bebyggelsesstruktur øst for Færgevej.

Sårbarheder

Udbyhøj er et særligt sammensat miljø, som kun kan beholde sin særegne karakter, ved at balancen mellem boligkvartererne og fritidshusområder bevares.

 

Udbyhøj er en blanding af nyt og gammelt med relation til både fjorden og landbruget.

Oplevelsen af det flade landskab omkring Udbyhøj er sårbar overfor sløring med tæt beplantning.

Anbefalinger

Der bør gennemføres SAVE-registreringer på bygningerne Færgevej 44A/B, 48 og 69.

De eksisterende hegn, der markerer skel og grænser i landskabet, er historisk fortællende og bør bevares.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Udbyhøj her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.