Ammelhede

Ammelhede ligger flot på langs af bakken, der skråner ned mod dalen omkring Oksenbæk. Rækkerne med gårde ligger på hylder tilpasset landskabet og dominerer derfor ikke sine omgivelser.

Ammelhede fremstår som en velfungerende og relativt velholdt landsby, hvor der stadig er gang i landbruget. Pga. mange om­bygninger er der kun én enkelt af gårdene, som er potentielt be­varingsværdig. Landsbyen udgør i sin helhed et fint lille miljø, med en god landskabelig tilpasning og velbevaret struktur. 

Sårbarheder

Ammelhede er i kategorien af landsbyer med under 50 indbyggere. Ammelhede er en relativt velholdt lands­by. Landsbyen er sårbar overfor manglende vedligehold.

Det lille antal gårde gør, at Ammelhede er særligt følsom overfor udtynding i strukturen.

Anbefalinger

Ammelhede er lille og ganske sluttet og det vil ikke klæde den at blive udbygget. Bebyggelsen bør SAVE-registreres, med henblik på beskyttelse af evt. bevaringsværdier.

Ammelhedevej 15 med stuehus i bindingsværk. Stuehuset er potentielt bevaringsværdigt.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Ammelhede her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.