Fløjstrup

Fløjstrup er Randers Kommunes forpost mod øst, beliggen­de på et næs mellem Alling Ådal og det brede Fløjstrup Kær.

Fløjstrup ligger på en markant landskabelig grænse, med herlighedsværdier i Fløjstrup Skov mod nord og Alling Å mod syd. Landsbyen har et stort potentiale i sin nære relation til naturen og landskabet omkring den.

Fra de grønne arealer øverst i Fløjstrup er der udsigt over Alling Å og Vester Alling i Norddjurs Kommune.

Sårbarheder

Fløjstrup er i særdeleshed sårbar overfor forfald. En stor del af landsbyens bebyggelse er af ældre dato og kræver løbende vedligehold. Det relativt lille antal huse og gårde gør, at det er svært for det enkelte hus at gemme sig i mængden. Samtidig er det også en stor mulighed for den enkelte bygning, at træde i karakter og skille sig positivt ud.

Det samme gælder udenomsarealerne, græsrabatter og forhaver, som har en enestående mulighed for at forløbe som et grønt tæppe gennem byen, i sammenhæng med engene. Dette potentiale udnyttes ikke i dag.

Anbefalinger

Udvikling af Fløjstrup sker udelukkende ved huludfyld­ning.

Den skarpe overgang mellem vejens asfalt og de grøn­ne rabatter er et træk der kan dyrkes og forstærkes.

Fløjstrups relation med landskabet styrkes, gennem en mere glidende overgang mellem landskabet omkring byen og udenomsarealerne mellem landsbyens huse.

Landsbyens karakteristiske forsamlingshus ''''Vognen'''' og fællesarealet øst for denne, bevares til beboernes fælles brug og gavn.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Fløjstrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.