Floes

Landskabet omkring Floes skråner ligeledes nord, ned mod Randers Fjord. Landsbyen ligger fint på en blød bakke i det skrånende landskab.

Floes har ændret sig meget lidt gennem de sidste 200 år. En gruppe småhuse har erstattet et gårdanlæg og landsbyens forte er delvist udvisket. Vejstrukturen i Floes er nogenlunde intakt.

Grundvej snor sig gennem Floes. Her ankomst fra øst.

Størstedelen af gårdene er ikke længere i drift og flere er meget slidte og medtagede af tidens tand og manglende vedligehold. Det samme gælder for mange af småhusene, hvoraf flere i øvrigt præges af synlig materieloplagring. Floes fremstår flere steder lidt forsømt med tomme gårde og huse under renovering.

Sårbarheder

Floes er yderst sårbar overfor gårdnedlæggelser. Mange gårde er allerede taget ud af drift og som følge heraf står drifts­bygningerne tomme og ubenyttede hen. Forfald er en synlig trussel mod landsbyen.

Anbefalinger

De spor der er tilbage i landskabet mellem Floes og Langkastrup af tidligere tiders vejforløb bør bevares som naturstier o.lign., da sporene er en vigtig del af den historiske fortælling.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Floes her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.