Jennum

Landskabet omkring Jennum er ligeledes fladt og vidtstrakt, og landsbyen ligger i en meget flad sænkning i terrænet omkring Dyssehøjvej. Jennum har ikke ændret sig meget gennem tiden. Kun få gårde er udskiftet med anden småhus­bebyggelse, og vejstrukturen er intakt med få undtagelser.

Kun enkelte bygninger er bevaringsværdige, men mange af den lille landsbys gårde og småhuse er af betydning for rumdannelsen og landsbyens helhed. Særligt opleves et fint miljø omkring Dyssehøjvej 4-20.

Sårbarheder

Jennum er meget sårbar overfor fortsat udbygning af Spen­trup. Det frie landskabsstrøg der deler de to byer, bør bevares, så Jennums fritliggende karakter opleves lige så stærkt i fremtiden.

Anbefalinger

Den gamle banelinje danner grænsen for, hvor tæt der bør bygges på Jennum. På den måde sikres og synliggøres et historisk element i landskabet, samtidig med at Jennums karakter af fritliggende landsby bevares.

I Jennum bør SAVE-registreres: Jennum Byvej 20-28, Trehøjevej 74-79, Dyssehøjvej 1-24 og Lindevej 67 og 72

Dyssehøjvej 6 udgør et fint lille miljø i Jennum.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Jennum her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.