Klattrup

Klattrup er en lille samling gårde, beliggende omkring et vejkryds i en blød vestvendt slugt. Omkring landsbyen er landskabet blødt, bakket, med opdyrkede marker hele vejen rundt. Klattrup er i sin struktur stort set uændret gennem 200 år. Gårdene er i dag ikke længere i drift ligger fortsat som intakte firlængede anlæg tæt omkring vejkrydset og skaber et karakteristisk rumforløb. Denne struktur er flot og særdeles bevaringsværdig.

Gårdene ligger usædvanlig tæt omkring vejkrydset i Klattrup.

Tung trafik til Overgaard Gods, der ligger ca. 2,5 km mod nordøst, er en alvorlig belastning for landsbyen. Desuden er oversigtsforholdene meget dårlige mellem de tætliggende gårde.

Sårbarheder

Klattrup er sårbar overfor de forandringer, der løbende sker i landbrugserhvervet, hvorfor gårdene allerede er funktionelt forældede. Klattrup er særligt sårbar, da landbrugsbygnin­gerne udgør hele landsbyens struktur. Ingen landbrug - ingen Klattrup.

Anbefalinger

Det bør overvejes om Klattrup skal udpeges til kulturmiljø på basis af sin høje grad af originalitet. Der bør udarbejdes en beskrivelse samt retningslinjer og en vedligeholdelsesvejledning.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Klattrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.