Krogsager

Krogsager ligger på toppen af en fremskudt bakke, med ud­syn over Oksenbækdalen. Landsbyen ligger fint samlet på bakketoppen omkring et lille gadekær.

Krogsager består af en lille samling gårde, der indgår i fin dialog med hinanden på tværs af Krogsagervej, der skærer sig gennem bakken i en hulning. Gårdene ligger tæt, men er desværre spredt i forhold til deres oprindelige placering helt tæt omkring gadekæret. Ingen af gårdene kan siges at være direkte bevaringsværdige, men de er alle umistelige for landsbyrummet.

Gadekæret i Krogsager

Sårbarheder

Krogsager har under 50 indbyggere, men er en relativt velholdt lands­by. De få gårde udgør selve landsbyen, som derfor er ekstremt følsom overfor udtynding i strukturen.

Anbefalinger

Det vil ikke gavne Krogsager at blive udbygget. Bebyggelsen bør SAVE-registreres, med henblik på beskyttelse af evt. bevaringsværdier.

Landsbyregistreringen 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.