Moeskær

Moeskær ligger i et flot, detaljeret landskab ned til engene omkring Oksenbæk.

Gårdstrukturen i Moeskær er næsten uændret gennem de sidste 200 år, men fremstår desværre sine steder nedslidt.

Sårbarheder

Moeskær er nogle steder slidt og udearealerne fremstår hist og her upassede og i dårlig stand. Det lille antal gårde gør Moeskær særligt følsom overfor udtynding i strukturen.

Anbefalinger

Transformatortårnet der står i Moeskærs vestlige ende, bør vurderes nærmere for at afdække dets bevarings­værdi.

Moeskær er velbevaret i sin bebyggelsesstruktur, men er ramt af nedlæggelser af landbrug og viser tydelige tegn på forfald. En indsats i Moeskær bør koordineres på tværs af ejerne, så det er den samlede struktur og sammenhæng der er i fokus. En sådan indsats kunne f.eks. omfatte vedligehold af udenomsarealerne.

Landsbyen er lille og sluttet, og det vil ikke gavne den at blive udbygget.

Bebyggelsen bør SAVE-registreres, med henblik på beskyttelse af evt. bevaringsværdier.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Moeskær her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.