Østrup

Østrup medregnes, trods sin placering i de høje bakker, ofte som én af De Nedre Byer.

Sydvest for byen ligger et gammelt voldsted, som i dag er bevokset med krat. Voldstedet er næsten usynligt, men har en spændende historie og har potentiale til at blive et fint rekreativt udflugtsmål, i kraft af sin placering med udsigt over Randers Fjord.

Hvor Albæk, som "moderby" blandt De Nedre Byer, har udviklet sig med skole, kirke og servicefaciliteter, har de to udflytterbyer Vestrup og Østrup, holdt sig til landbrugsdriften. Fra oprindeligt at have bestået af fire sammenbyggede gårdanlæg er Østrup i dag en noget spredt bebyggelse. Flere af gårdene er dog meget fint vedligeholdte.

Sårbarheder

Østrup er sårbar overfor forfald blandt de gårde, der ikke længere er i drift.

Anbefalinger

Der bør som udgangspunkt ikke bebygges på Østrups kanter, idet landsbyens afgrænsning mod landskabet i dag fremstår meget harmonisk.

Det gamle voldanlæg bør sikres mod yderligere sløring og evt. omdannes til et udflugtsmål med information om stedet og dets historie.

Der bør gennemføres SAVE-registreringer på ejendom­mene Borggyden 4, 7 og 8.

Borggyden 4

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Østrup her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.