Stånum

Stånum ligger på plateauet øst for Brusgård Møllebæk, omgi­vet af landbrugsjord til tre sider. Gårdene i landsbyen er med til at definere vejenes forløb, men hverken strukturen eller bygningsmassen er udpræget karak­teristisk.

Stånum ligger i et område, der i Kommuneplan 2009 er udpeget til fremtidig byvækst. Selve landsbyen ligger dog uden for det rammebelagte område. I planerne er der sikret store rekreative områder omkring landsbyerne Stånum og Munkdrup, som kan medvirke til, i nogen grad at opretholde deres relation til det åbne landskab.

 

Stånum er i dag en fritliggende landsby med et åbent miljø.  

Nord for Stånum etableres omfartsvejen ''''''''Det Nordlige Hængsel'''''''', som vil krydse Brusgaard Møllebæk-dalen mellem Munkdrup og Stånum.

Sårbarheder

Naturen og landskabet omkring Stånum med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Der er flere små slugter med stejle skrænter tæt ved byen. Flere steder er der flotte kig ud over landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes om ved fremtidig byvækst.

Anbefalinger

Det anbefales, at der under planlægningen af den fremtidige byvækst tages hensyn til det karakteristiske morænelandskab omkring Stånum og Munkdrup og i særdeleshed den karakteristiske Brusgaard Møllebæk-dal. 

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Stånum her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.