Stangerum

Stangerum er beliggende i bunden og på nordsiden af en blød dal og gennemskæres af den trafikerede Hadsundvej. Naturligt nok har man forsøgt at skærme be­byggelsen på begge sider af vejen for trafikstøj, hvilket giver landsbyen et lidt lukket og opdelt præg. Øst for vejen lig­ger et lille gadekær med velpassede udenomsarealer. Tæt på findes en gammel brønd, som bidrager til en idyllisk lands­bystemning.

Bygningsmassen i Stangerum tæller fortsat syv gårdanlæg, hvilket er en stor del af de oprindelige otte, som kan tælles på ældre kort. Desværre synes ingen af gårdene i drift længere. Desuden findes en række mindre huse i landsbyen.

Ladebygning ved Hadsundvej 620 - rustik og uforfinet, men fuld af fortælleværdi.

Gården Hadsundvej 611 er i fremskreden forfald og tilfører Stangerum et dystert præg. Blot en enkelt ejendom i forfald, har stor indflydelse på landsbyens helhedsindtryk.

Sårbarheder

Stangerum er særligt sårbar overfor forfald, der kan komme i kølvandet på gårdnedlæggelser.

Stangerums relativt fine forte-miljø med gadekær, brønd og mindesten, er sårbart overfor uønsket beplantning og mang­lende pasning.

Anbefalinger

Ejendommene Hadsundvej 615, 619, samt Hedager 2, bør SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Stangerum her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.