Terp

Råsted og Terp ligger på Kousted Ådals skråninger, omkring den trafikerede Hobrovej/Hovedvejen. Byerne adskilles af Kousted Å, men hænger visuelt sammen.

Terp bestod for omkring 200 år siden kun af 3-4 gårde. Siden er der kommet en række huse til langs Sognevej nord for byen. Husene er formentlig bygget som aftægtsboliger til gårdene ved generationsskifte. 

Gårdene ligger fint på hylder langs Hobrovej, ned mod Kousted Å. Ingen af gårdene bærer præg af at være i landbrugsmæssig drift længere. 

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Terp her: Landsbyregistrering 2011

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.